BKtech Total – vårt energileveransavtal

Vi på BKtech vill göra det enklare att ställa om från fossila bränslen till biobränsle och bioenergi. Därför har vi tagit fram ett energileveransavtal där du som kund enbart betalar för producerad energi – resten tar vi hand om.

Fördelar med energileveransavtal

Det finns flera fördelar med att ingå i ett energileveransavtal för bioenergi. Förutom alla delar som inkluderas, är det ett enkelt steg mot en fossiloberoende verksamhet, både ekonomiskt och praktiskt. Avtalet innebär nämligen att du som kund endast betalar för den energi som du producerar och gör av med. Vi räknar pris per kilowatt, där följande ingår:

  • bioenergianläggning-/ar
  • regelbunden leverans av bränsle (träpellets eller träpulver)
  • service
  • drift och underhåll
  • tryggt och tätt samarbete med oss under hela avtalsperioden

Enkelt uttryckt kan vi säga att detta är ett ”leasingavtal” – men till skillnad från bilar får du så otroligt mycket mer än bara själva anläggningen. Fördelen med ett energileveransavtal för bioenergi är att ni inte behöver lägga ut stora miljonbelopp för att köpa loss en anläggning. Att istället betala för den konsumerade energin ger möjlighet att satsa både tid, kraft och ekonomi på att fortsätta bedriva verksamheten. Simple as that!

Börja med behovsanalys

Män vid skrivbord resonerar

För att bättre förstå just din verksamhet och ditt energibehov, börjar resan med behovsanalys. Tillsammans går vi igenom vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilket bränsle som används idag och hur mycket energi som förbrukas. Vi kan också ta fram ekonomiska jämförelser, för att se hur mycket mer kostnadseffektiv verksamheten blir efter en energiomställning.

Alla våra behovsanalyser görs i tätt samarbete med dig som kund, så att du ska känna dig trygg och inkluderad, och för att vi ska få en så bra uppfattning som möjligt om just din verksamhet. Efter vår genomgång ordnar vi ett avtal som är helt skräddarsytt för er, och som vi tillsammans skriver under inför ett framtida samarbete.

Vi levererar bioenergianläggning

Bio Twin, BKtech

Vi har olika typer av mobila bioenergianläggningar för pelletsförbränning som vi levererar i färdiga moduler till er verksamhet. Beroende på hur stort energibehovet är varierar anläggningarnas storlek, och i vissa fall kan vi leverera två anläggningar till en och samma verksamhet. Våra enerianläggningar finns i följande utförande:

  • BioOne
  • BioTwin
  • BioMulti
  • BioMax

Anläggningarna tillverkas i Blomstermåla, Småland, och modultekniken gör dem enkla att transportera och ansluta till din befintliga produktion. Den (eller de) anläggningar som levereras till er enligt vår överenskommelse ingår i avtalet och är en del av vår helhetslösning.

Pellets och service ingår

Hela vårt koncept bygger på träpellets, som är tillverkade av kutterspån – spill och restprodukter – från gran och tall inom skogsindustrin. Våra fabriker i Norrköping och Böta Kvarn har en kapacitet på ungefär 60 000 ton pellets per år, och vi är stolta över att kunna leverera svensktillverkad pellets till våra avtalskunder. I vårt avtal levererar vi pellets utefter energibehovet, och ser alltid till att ni har tillräckligt med biobränsle för att kunna bedriva verksamheten problemfritt.

Våra erfarna servicetekniker finns att tillgå under hela avtalstiden och kan hjälpa till med stort som smått. Vi lägger också stor vikt vid att kunna erbjuda personlig service och stöttning till våra kunder, och har ni frågor om fakturor, bioenergi, effektivitet eller andra funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.